İcâre'nin Rüknü

karenin Rüknü: Bir menfaatin, bir bedel mukabilinde, belirli bir müddet için temlikini ifade eden îcab ve kabûl'den ibarettir.
İcare, böyle bir icab ve kabul ile mün'akid (= akdedilmiş) olur. [2]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler