İcâre'nin İnikadına, Sıhhatine, Geçerli Olmasına Ve Lüzumuna Ait Şartlar

İcârenin muhtelif şartları vardır:
1) İcârenin in'ikâdina (= İcâre akdinin yapılmasına) ait şartlar;
2) İcârenin nefazına (= geçerliliğine) ait şartlar;
3) İcârenin sıhhatine ait şartlar;
4) İcârenin lüzumuna (= lazım gelmesine, bağlayıcı olmasına) ait şartlar. [4]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler