Hükmün, Hâkimin Kâtibi Tarafından Tescil Edilmesine Diğer Bir Örnek


Yazıya, "yüce Allah hâkim filânın devamını uzun eylesin." diye duâ ile başladıktan sonra, şöyle devam edilir: "Bu yazım, filan hakkında, şehriniz de mukim filan zatın, kendisine karşı hükmedilen bu zata istihkakını vermediğinden; bu zatın, taraf-ı âlinize yazılmasını istemesi üzerine yazılmıştır. Gereğinin yapılması rica olunur." [104]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..