Mürtedin Mirası

Bir mürted, bir müslümana vâris olamaz. . Mürted, kendi gibi bir mürtede de vâris olamaz. Muhıyt'te de böyledir.

Bir mürted öldürülür veya ölür yahut dâr-i harbe giderse; müs­lüman iken kazandığına, müslüman vârisleri mirasçı olurlar. Karısı da müslümansa ve o iddet beklerken de ölürse vâris olur.

Fakat mürtedin ölümünden önce iddeti biter veya o mürted ona dâhil olmamış oiursa, işte o zaman, mürtedin malından, o kadına mîras yoktur.

Kadın da, kocasıyla birlikte irtidat etmişse, yine, o kadına mî­ras yoktur. Mürted olan akrabaların birbirine vâris olamadığı gibi...

Karı-koca birlikte irtidat ettikten sonra, bu kadın bir çocuk doğ-rur ve mürted olan kocası ölürse, bu kadına, ondan —her ne kadar aralarında nikâh kaldı ise de— mîras yoktur.

Çocuğa gelince, eğer irtidat ettikleri günden bu yana, altı ay geç­meden doğum yaptı ise, o çocuğa miras vardır. Fakat mürted olduktan sonra, altı aydan fazla müddet içinde doğurdu ise, ona mîras.yoktur.

İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'nin kavline göre, bu, İslâm iken kazan­dığı mal hakkında böyledir.
Fakat, iridat hâlinde kazandığı ganîm et olur ve beytü'1-mâle konur.      

İmâmeyn'e göre ise, irtidât hâlinde kazandığı mal da diğeri gibi vârisleri arasında taksim edilir. Mebsût'ta da böyledir.

İrtidâd eden kadına gelince: Bu kadın o hâlde ölürse; onun kocası, ona vâris olur mu?                                           

Duruma bakılır: Hakikaten, sıhhatte iken irtidat etmişse, ona kocası vâris olamaz. Eğer hastalığında irtidad etmiş ve iddeti bitme­den de ölmüş ise kıyâsen vâris olamaz; istihsanen ise olur. Zehiyre'de de böyledir.
Mürtedde öldüğü zaman, onun malı yüce Allah'ın taksimi üze­rine taksim edilir ve vârislerine hakları verilir. İster İslâm iken ka­zansın, ister mürtedde iken kazansın, kazancının tamamı, miras olur. Muhiyfte de böyledir. [69]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..