Bir Kimsenin, Yarısı Kendisine Ait Olan Bir Yerin, Diğer Yarı Hissesini Satın Alma İşleminin Kaydı

Bir kimse, yarısı kendisine ait olan bir yerin diğer yarısını da satın alınca, alış-veriş akdi şöyle yazılır: Taksim olunmamış yarı, önce —satın alma veya başka bir sebeble— müşterinin idi. Şimdi ise, ta­mamı onun oldu.

Şayet, yansını belirsiz olarak satın alır; kalan yarıyı da icarlar-sa; bu satış senedine, —beyan eylediğimiz gibi— yazılır ve şöyle de­nir. Bu müşteri, geride kalanın tamamını icarladı. îcarlanan yer, bu hudutlu yerin, belirsiz yarısıdır. Üzerine sözleşme yapılan yer, bir seneliği şu kadar dirheme, menfaat için icarlanmiştır.

Ücretin peşin olduğu tasarrufu ve tazminatı da yazılır.
Senet böylece tamam olur. [60]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..