10- SELEM AKDİ İLE İLGİLİ YAZILARDA BULUNMASI ŞART OLAN HUSUSLAR

Selem akdi ile ilgili senetler şu üç şekilde yazılabilir:
1-) Bu senet, "filan şahsın, filana, şu kadar dirhemi teslim ettiğini ve bunu, o şahsa naklen verdiğini" beyan eder.

Aynı mecliste şöyle denir ve yazılır: "Islanmış ve rutubetli ol­mayan şu kadar ölçek buğdayı, şu tarihten başlamak üzere, şu müd­dete kadar sahih ve caiz bir selemle şartsız ve muhayyerlik hakkı ol­madan, fesadsız, —senette olduğu gibi— vasfedilen mahalde, şu şe­hirde teslim etmek üzere, akid yapıldı.

Bunu da kendine selem yapılan şahıs, selem sahibinden bunu kabul ederek, bütün dirhemleri, birbirinden ayrılmadan ve bir işle meşgul olmadan önce teslim aldı. Akd meclisinden, bir birinden mem­nun olarak ayrıldılar." diye yazılır.

Burda tazminat zikredilmemiştir. Çünkü, satılan teslim alınmış değildir.
2-) Tarafların ikrarları ve şahitlerin şehâdetleri şöyle yazılır: Filan ve filân şahitlerin huzurunda, filan şahıs, filana, şu kadar dirhem teslim eyledi." denir ve önceki gibi yazılarak yazı tamamlanır.
3-) Önce, kendisine selem yapılanın ikrarından başlanır ve se­lem sahibinin bu ikrarı doğrulaması, ona affedilir. Zahîriyye'de de böyledir. [105]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..