İcâre Üstüne İcârede Yapılacak Senet

Bu husustaki isti'car senedi şöyle yazılır: Filan oğlu filan müste'cir ikrar eyledi. İsmi ve nesebi isti'car senedinde yazılıdır. Bu müste'cir, ikrarının caiz olduğu hâlde ve. iste­yerek ikrarda bulundu.
Keza, bu da isti'car senedinde yazılıdır icara veren hududu hak­lan ve mürafikı kendinin olduğu halde bu tarihden itibaren senedde mezkûr müstesna gününün gayrisini icâre müddetinin sonuna kadar, bizim vasfeylediğim iz gibi şu kadar dinara sahih icarla icara verdi. Filânda, ondan, zikredilen o yeri, şu kadar bedelle ve sahih bir icar­la icarladı ve aralarında teslim tamam olup şer'an icâre.sabit oldu. tcara veren şahıs, ücretin tamamını, sahih bir alışla aldı. Bu iki âkid, müstesna kılınan günlerde, icâreyi bozmakta muhayyer bırakıldılar ve senet de, sonuna kadar yazılarak tamamlandı. [112]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..