Hizmet Ve Bir İş Yaptırmak İçin Köle İcarla Ma İşleminin Kaydedilmesi

Bir kimse, hizmet ettirmek ve başka iş yaptırmak maksadiyle bir köle icarladığmda, bu kölenin yapacağı bütün işleri açıklar, (yazar.)

Sonra da ücretin vadeli veya peşin olduğunu beyan eder. Vakti­ni de beyan eder.

Başka bir yerde ise, şöyle söylenmiştir: Çocuğu ve vakfı, uzun süre icarlamak caiz. değildir. Ancak mukâtaa olursa; bu caiz olur.
Bir kimse, filan adamdan, küçük bir çocuğu, işlerini düzeltmek için icarlasa; o günkü ecri misil olan ücretle icarlar. Bunu noksan-laştırmaz ve haksızlık etmez; Böylece yazılıp, sened tamamlanır. Za­hîriyye'de de böyledir.[115]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..