Süt Anne İcarlama Akdinde Yazılacak Şeyler

Süt anne icarlama akdinde, senet şöyle yazılır: "Filan oğlu filan, filanın kızı filaneyi, arka arkaya tam iki se­ne, başlangıcı şu ayın başı, sonu şu ayın başı olmak üzere icarladı." denir.

Süt anne de: "Şu senenin, şu ayından itibaren, filan müste'ci-rin şu isimli oğlunu, bu müste'cirin evinde, kendi sütümden emzir­mek ve terbiye edip beslemek ve emzirme işinde bir noksanlık ve ek-. siklik etmeksizin; her ayın hissesi de şu kadar dirhem olmak üzere yaptığımız sahih icâreyi kabul eyledim." der. Bu akid, mecliste yüz yüze yapılır. Çocuk getirilir; kadın onu tanır ve nefsini müste'cire, bu iş ve çocuğu emzirip bakmak için teslim eder. Her ay geçtikçe de ücretini alır. Her ücretini aldığı ay da yazılır. Veya peşin aldığı yazılır.

Kocasının ona izin verdiği; razı olduğu ve bu söylenilen emzir­me işi için teslim eylediği; kadının müste'cirin evinde kalmasına izin verip razı olduğu ve böylece birbirlerinden ayrıldıkları yazılır.

Bu senet, böylece tamam olur.
Şayet, bu akid, kocadan izinsiz yapılırsa; koca, akabinde onu fesh ve men eder. [118]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..