Bir Küçüğe San'at Öğretmesi İçin Bir Öğretici Karlama Akdi Senedinin Yapılması

Ta'lim zamanlarında, çocuğu iyice öğretmek ve şu kadar dir­hem ücretle, sanatın tamamını bütün yönleriyle, o müddet içinde, şu isimli çocuğa bildirmek üzere, filan şahıs icarlandı ve icarlayan şahıs, çocuğunu, san'at öğretecek şahsa teslim eyledi. Ücretin tama­mını da peşinen Ödedi." diye yazılır ve yazı tamam olur. Bu konu­da, daha tafsilatlı olarak, şöyle yazılabilir:

Dokuma sanatını iyice öğretmesi için, çocuğun velisi, Öğretici­yi, her ay şu kadar ücretle icarladı." denir ve (meselâ) dokumacılığı öğretmesi şart koşulur da, ona tatbikat yaptırması söylemez ise, bu caiz olmaz. Çünkü bu takdirde icâre, öğretmek üzerine vâki olur. Halbuki öğretmek ecirin amelinden değil; belki de öğrenenin fehmin-dendir ve ona karşı da icâre caiz olmaz. Kur'an öğretmek için icar-lamak gibi... Fakat, üstadı tamamen Öğretip, o çocuğu, o san'atı kendi başına yapacak hâle getirmek üzere icârlarsa, bu caiz olur. Maksûd da budur.

Bu, ücret dirhemler olduğu zaman böyledir.
Eğer, çocuğa bir sene san'at öğretmekte ittifak ederler; sonra da bu müddet içinde, talebe ustası için iş yaparsa; çalışırsa; bunun durumu şöyledir: Üstadı, çırağa bir senede, şu kadar ücrete, iyice öğretmek için icarlanır; sonra da üstad tilmizi (= talebeyi —çırağı) şu kadar ücretle, aynı sanatı kendisi için yapmak üzere, —ikinci sene— çocuğu icarlar. Bu, önceki gibi misilleme olur. [119]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..