Yük Taşımak İçin Eşek Kiralama İşleminde Kaydedilecek Hususlar

Bir müste'cir, mekkâreciden (= hayvanlarla yük taşıyan şa­hıstan), her bir eşeğe şu kadar yük yükletip Semerkant'dan Buhâ-râ'ya, şu kadar dihem karşılığında, belirli beş eşeği sahih bir kira ile kiraladığında, mekkâreci, ona belirli beş eşeği gösterir; müste'-cirde onlara razı olup, yüklerini (şu kadar ağırlık olarak) mekkâre-ciye teslim eder ve o mekkâreci, bunu (yani, yükü Semerkat'dan Bu-hârâ'ya taşımayı ve o şehirde sahibine teslim etmeyi) kabul ederek, o yükün tamamını sahibinden sahih bir alışla teslim alıp, kirasmı da icabederse, kiralayana onu, sahih bir şekilde, şu günde tazmin et­mek üzere, ücretini peşin alır ve şayet e°şekler belirli olmaz ise, İmâm Ebû Hanîfe (R.A.) ve arkadaşlarına göre, bu Gâizdir.

Şeyh Ebû'l-Kâsim es-Saffâr ve ed-Debbusû "Bu fâsiddir. Çünkü, meç­huldür." buyurmuşlardır.
İmâmeyn'e göre, bu yazışma sahihtir. Şöyle yazılır: Filan, filan­dan, şu kadar batman pamuğu taşımayı kabul eyledi." Veya "Şu kadar adet cevizi taşımayı kabul eyledi," diye yazılır. Yahut: "Şu kadar ölçek buğdayı taşımayı kabul eyledi" diye yazılır. Veya: "Şu kadar elbiseyi taşımayı kabul eyledi" diye yazılır. Ve onların cinsi, ağırlığı, şu beldeden, şu şu eşekler veya develer üzerinde (her devede şu şu kadar batman yük olmak üzere) sahih ve caiz bir kabul ile ka­bul eylemiştir. Onda fesad yoktur; muhayyerlik de yoktur. Ve bu yazıya "Şu kadar dirheme taşımak üzere, Bağdad'tan, şu ayın şu gü­nünde, insanların tanıdığı yoldan gece ve gündüz muhafaza ederek götürüp, şu şehirde, şu mekânda ona teslim edecek ve ücretini ta­mamen teslim alacaktır." diye yazılacak ve yazı böylece tamamla­nacaktır. Zehıyre'de dp böyledir. [121]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..