Yük Taşıtmak İçin Belirli Develerin İcarlanması İşleminin Kaydedilmesi

Devler hakkındaki hüküm de, eşekler hakkında geçen hüküm gibidir.

Şayet deve helak olursa, icâre düşer. Ancak, develer muayyen olmaz ise, icâre düşmez.

Eğer mekkâreci şehirde ölürse, icâre düşer. Fakat sahrada ölür­se, —istihsânen— icare baki kalır.
Çıkış vaktini bildirmek gerekir. Şayet bir sene geçmişse icâre bâtıl olmuştur. İkinci sene, o yükü, aynı şartlarla taşıması gerekmez; an­cak, taşıyıcının, rızası ve sözleşmeyi tazelemek suretiyle taşıması hâ­li müstesnadır. [122]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..