Yük Taşımak İçin Gemi İcarlamak Ve Gemide Yük Kabul Etmek İşleminin Kaydedilmesi

Gemi icarlama işleminde, akid-nâme şöyle yazılır:

Yük sahibi, tahdadan yapılmış şu geminin tamamını, sahibin­den, nesi var nesi yok her şeyi ile bir aylığına (evveli şu gün, sonu şu gün), içinde şu miktar buğdayı şu beldeden şu beldeye, şu kadar dirhem ücretle taşımak üzere ve insanlarla beraber çıkıp, onlarla be­raber gitmek üzere icarladı.

îcâra veren de. icarın tamamını peşinen aldı..

"Müste'cir, icara verenin elinden gemiyi, her türlü mâniden, ve nizâdan hâli olduğu halde teslim aldı. Ve gördükten sonra da gerekirşe tazminat yapılmak üzere birbirinden ayrıldılar." denilir ve se­net yazılıp tamamlanır.
Şayet gemi konuşulanın aynı değil, gayrisi olursa, senet şöyle yazılır: ..."Şu kadar ağırlıkta, şu kadar ölçek buğdayı şu beldeden, şu beldeye şu tahtadan yapılmış hertürlü ayıbtaa selim, sahih bir ge­mide, bizzat kendisi ile insanlardan sevdiklerini ve avâne ile ücretli­lerini taşımak üzere..." der ve Böylece yazılır. Ve yazı önceki gibi sona erer. [123]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..