Husûsî Bir Kanal Üzerinde Bulunan Bir Değirmenin İcarlamasında Akdin Yazılma Şekli

Şahsa ait bir kanal üzerinde bulunan bir değirmen icarlandı-ğında akid şöyle yazılır:

Filan, filandan, özel bir kanalın üzerine yapılmış bulunan de­ğirmenin tamamını icarladı. değirmende beş sandık vardır; bunların dördü dönen değirmenler; beşincisi de şâmiha denen şeydir. Bu söy­lenenlerin tamamını ya'ni değirmeni icara verdi. Mülkiyet hakkı o-nundur ve onun elindedir. Yeri şu Kasabanın köylerinden filan köy­dedir. Bu değirmen, şahsî kanalın üzerine yapılmıştır. Bu değirmen suyunu şu dereden alıyor. Hududunun birisi özel kanaldır; ikinci, üçüncü ve dördüncü hudud da böyledir.
Şayet icarı mukâtaa yoluyla ise, değirmenin huduaunu söyle­dikten sonra, -"tamamım bir seneliğine veya arka arkaya iki yahut üç seneliğine başlangıcı şu senenin şu ayı olmak üzere, senenin her ayına veya her aya şu kadar dirhem ücretle, müste'cire fayda olsun diye, geliriyle birlikte icarladı. O değirmen, buğday veya arpa iste­diğini öğütür. İcarlayan her senenin ücretini sene sona erdikçe verir. Müste'cir, icarladığınin tamamını sahih bir alışla teslim aldı. Sanra da sözleşme meclisinden kalkıp birbirinden ayrıldılar." denilir ve yazı tamam olur. [126]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..