İcare Akdinin Feshedilmesi Nasıl Kaydedilir

îcâre akdi feshedilirken şöyle yazılır:

Filan, kendisi ile filanın arasında olan, hududları belirli yerin, şu tarihden, şu tarihe kadar, şu kadar dirheme yapılan icâre sözleş­mesini fesheyledi.

Bunu muhayyer olduğu için yaptı. Bugün de muhayyerdir; fesh sahihdir. Bunun üzerinede şahid edindi.

En sahih olan fesh, ortancıl günde yapılan fesihdir.
Çünkü son günde veya birinci günde yapılırsa ya muhayyerlik sabit olmadan evvel veya sabit olduktan sonra yapılmış olur. Yuka­rıda dediğimiz gibi olursa, ihtiyat olur. [129]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..