Terzilik Gibi San'at Ve İşlerde Usta İcarlama Akdinin Yazılması

San'atkar icarlamrken, icâre akdi şöyle yazılır:

İcara tutan filan şahıs, san'atkarı çeşitli elbise dikiminde çalış­tıracak ve dilediğine icara verecek ve onu sefere götürecektir. Şayet hizmet için, çalışma için,sanat için olduğunda, bunların tamamını beyan edecektir.

Sonra ücretini açıklayacak; peşin mi va'deli mi olduğunu ve va­de müddetini bildirecek; görme muhayyerliğini de beyan edecektir.

İmâm Muhammed (R.A.), başka bir yerde: "Küçük için veya vakf için uzun vadeli icâre caiz değildir." buyurmuştur. "Ancak, mukâtaa caiz olur." demiştir.

Mukâtaa yoluyla icarlamaya örnek:
"Mal sahibi, çocuğun işlerine bakan kayyıma icara verir. Üze­rine sözleşme yapılan şeyde, noksanlık ve haksızlık yapılmaz, ecr-i misil ne ise, icar o olur." denilir ve icara verilen yerin hududu söyle­nerek yazı tamamlanır. [130]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..