Mukataanın, Müste'cirin Yeri İçin Olması

Mukâtaa, müste'cirin yeri için olursa; —onun yerini muame-latda kullanmak gibi— şöyle yazılır:

Bir adam, bir yerini, bir başkasına, belirli bir mal karşılığında icara verdikten sonra, onu mukâtaa yoluyla, bir başkası, belirli bir karşılıkla icarlarsa; bu durumda, önceki icara veren, o yerin asıl sa­hibi üzerine ittifak yapılan ücreti tazmin ettirir. Uzun süreli icâre ta­mam olduktan sonra, dilerse; senedin arka tarafına şöyle yazar: Fi­lan şahıs, mukâtaa yoluyla, filandan, bunu icarladı.

Zikredilen zatın ismi ve kimliği ve icarlanan yerin mevzii, Hu­dudu, senetde açıklanır. Yazı böylece tamamlanır.
En doğrusunu ancak Alîahu Teâlâ bilir. [131]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..