Belirli Olmayan Bir Yeffl İcarlamak İçin Vekil Tayini İle İlgili Başka Bir Yazışma Örneği


Bir adam, diğerini vasfedilen şeyin tamamını icarlamak Üzre, müvekkilinin oturması için hangi ev olursa icarlaması için sahih bir vekâletle vekil tayin etti. Bu vekil, bir yerde bir ev görür ve onu mü­vekkili için istediği kadar müddetle icarlar ve ücretini istediği şeyden verir. Sonra, önceki gibi hareket edilir. [150]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..