Müzâraa Arazisi Hakkında Başka Bir Vekâlet Örneği

Şu yerdeki arazinin tamamını müzâraa için sahibi olan ve zi­raat için vermesi caiz bulunan şahıstan alan bir kimse; o yere caiz olarak ve ekin ekmesi için bir vekil tayin ederse; bu vekil oraya, to­humu kendinden olmak üzere —ister yazlık, ister kışlık— bir mah­sul eker. "Bu vekil, kendi reyi ile çalışır." denilir. Ve yazının deva­mı önceki gibi yazılır.
Şayet tohum araziyi verenden ise, o da öyle yazılır. [152]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye