Kefilin Ödediği Borcu, Mekfûlün Anh'in İkrar Etmesi İle İlgili Vesika Örneği

Kendisine kefil olunan şahıs, borcu, kefilin ödediğini ikrar eder­se; bu husus şöyle tevsik edilir:.
Filan, üzerinde filan için şu kadar dirhem borç olduğunu ve onun ödenmesinin sahih sebeple hak, vacip ve lâzım olduğunu" ikrar ey­ledi. Filan da ona talip için, onun emriyle, sahih bir kefaletle kefiİ oldu. Bu kefil, gerçekden, borçlunun yerine, o borcun tamamını ödedi ve kefil ikrar olunanı tasdik eyledi. Bunu da yüz yüze yaptı." denir ve yazı tamam olur. [168]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..