16- HAVALE İLE İLGİLİ YAZILARDA BULUNMASI ŞART OLAN HUSUSLAR


Havale yazısının sonuna, "müslüman şahitler, buna karşı şa­hitlik yaptılar." diye yazılır. Şahitlerin tamamı, şöyle şahitlik yaptı­lar: Filan şöyle ikrar eyledi: Filanın, filanda şu kadar dirhem hak, vacip ve sahih sebeble lâzım alacağı vardı. O filan, bu alacağın ta­mamını, bu talibe havale eyledi. Bu talip de muhatabe olarak bu ha­valeye razı oidu ve havale meclisinde kabul eyledi. Böylece, malın tamamı, bu havale sebebiyle, havale olunanın oldu. Artık filan için, bu malı vermekden kaçınma yokdur. Alacaklı ne zaman isterse o za­man alır. Yazı da böylece tamam olur. [169]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..