Bir Kimsenin Evini Veya Başka Bir Şeyini Bir Fakire Tasadduk Etmesi

Bir kimse, evini veya başka bir şeyini, bir fakire tasadduk eder­se; bu durum şöyle Yazılır:

Filan, filana, şu yerdeki, şu hudutlu evin tamamını caiz, sahih, nâfız, içinde fesad olmayan, dönüşü de olmayan, karşılıksız bir şe­kilde, Allah'ın rızasını kazanmak için, O'nun sevabını umarak ve elem verici azabından kaçınarak, tasadduk eylemişdir.

Kendisine tasadduk edilen şahıs da, ayni yerin tamamını, kabul eyleyip, tasadduk hükmüyle teslim almıştır.

Bize göre, kendisine tasadduk edilen şahsın, tasadduk edilen şeyi teslim alması —hîbe bölümünde zikreylediğimiz ma'na için şarttır.
Sonra da şöyle yazılır: "Artık, tasadduk edenin teslimden son­ra, o sadakada hiç bir hakkı kalmamıştır. Da'vası ve husûmeti de kalmamıştır. Hiç bir cihetle, talebde bulunamaz. Şayet da'vâ ederse o da'va bâtıl ve merduddur." denir. Ve yazı, —önceki misâlde ol­duğu gibi— sonuna kadar yazılır. Zehıyre'de de böyledir. Sadakaya gelince, hibede olduğu gibi yazılır ve "Allah rızası için" ve "onun rızasını talep için" cümlesi ziyâde edilir. Zabîriyye'de de böyledir. [213]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..