Ölen Bir Şahıs Yerine Haccı Temettü' Yapılmasını Emretmek

Bu husus şöyle yazılır:

Vasiyet eden zat, kendinden bedel umre ve hac yapılmasını ve bunun için evinin bulunduğu yerden (şehirden) gidilmesini; haccın hac aylarında temettü' olarak, filan tarafından yapılmasını; önce um­re, sonrada hac yapılmasını" vasiyet eyledi. Vaside, iyi, güvenilir ve doğru bir kişi olup önceden kendisi için hac ve umre yapmış olduğu için o zatı seçti. Ve ona, ölenden bedel ( = ölenin yerine) umre ye hac yapması için hac masrafını verdi. Bu ha­cı, o paradan nefsi için harcama yapar ve gitmesi gelmesi için hay­van kiralar; elbise alır; yiyecek ekmek, katık ve başka ihtiyaçlar te­min eder. İsraf yapmaz. Mikat mahalline varınca, umre için ihrama girer ve sünnet üzere onun fillerini yerine getirir; sonra ihramdan çı­kar. Sonra da yalnız hac için ihrama girer; onun da menâsikini Yüce Allandın emri gereğince yerine getirir. Bunun için de bir kurban ke­ser veya kolayına gelen bir deveyi nahreder.

Şayet, hacı hastalanır veya ona semavi bir âfet dokunur yahut başka bir iş arız olur da haccı ifâdan kalırsa; bu durumlar karşısın­da zikredilen maldan elde kalanı olduğu gibi geri verir.
Satın aldığı şeylerle, kendisine teslim edilen diğer şeyleri istedi­ği birine vererek, onunla hacc-ı kıranı (veya temettuu) yapmasını ve bu hususta nefsinin makamına kâim olarak, bu vazifeleri yerine getirmesini'* emreder. Oda yüzyüze bunu kabul edince, yazı tamam­lanır. Muhıyt'te de böyledir. [228]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..