30- Bir Vasinin, "Yetimin Malının Kendi Yanında Olduğunu" İkrar Etmesi

Bu ikrar şöyle yazılır:

Filan vasî, şöyle ikrar eyledi: Gerçekten, filan küçüğün malı, vasiyet hükmüyle, kendisinin yanındadır. Şu kadar dirhem nakid, şu kadar a'yan mallar var. (Onları vasıflarıyla beyan eder.) "Onları muhafaza ve bulûğa erişince, rüşde ulaşınca kendisine, hiç itiraz et­meden teslim edeceğini" söyler. Bu ikrarı da, şer'an tasdik eder ve yazı tamam olur.
En doğrusunu, ancak Allahu Teâlâ bilir. [279]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..