Şarta Bağlanması Sahih Olmayan Ve Fasid Şartlardan Dolayı Bâtıl (= Geçersiz) Olan Akidler


Şarta bağlanması sahih olmayan ve fasid şartlardan dolayı batıl olan akidler 13 çeşittir.
1) Beyi>( = Alış-Veriş)
2) Taksim
3) İcâre
4) Ric'at(= dönüş)
5) Maldan sulh
6) Alacağın ibraı
7) Ticaret izninden men etme
8) Vekaletten azletme (Tahavî Şerhî'nin rivayetinde)
9) İtikâfi kabulü şarta bağlama
10) Müzâraat
11) Muamele
12) İkrar
13) Vakf[26]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler