1-) Amden Katl


Amden Kati: Öldürülmesi meşru olmayan bîr insanı, âlât-ı câriha veya o hükümde olan bîr şeyle kasden öldürmektir. Bir insanı, kılıçla veya kurşunla öldürmek gibi.; [3]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler