Âlât-ı Câriha:

Âlât-ı câriha: Bedenin cüzlerini birbirinden ayıran şey demektir ki, si­lâh manâsına gelir.

Vücudu parçalayan ve delen her şey, gerek demirden, gerekse ba­kır, tunç ve gümüş gibi şeylerden olsun âlât-ı câriha'dır.

Kılıç, kama, süngü mızrak, kurşun balta, keskin taş, keskin ağaç, keskin cam ve ateş gibi şeyler de âlât-ı cârihadandır. Kâfî'de de böyledir.

Amden katl'in cezası kısastır.

Ancak, mecniyyün aleyh'in (= kendisi üzerine cinayet vuku bulan kim­senin) yakınları affeder veya taraflar sulh olurlarsa; bize göre, keffâret lâzım gelmez. Hidâye'de de böyledir.

Şayet katil (= öldüren), maktulün (= öldürülen'in) vârisi ise; o, mirastan mahrum kalır. Ve diğerleri ile rızâlaştıklan zaman, bu kati­lin, onlara, mal vermesi (= diyet) gerekir. Mebsût'ta da böyledir.
Bunda şibh bulunduğundan dolayı, kısas uygulanmaz. [4]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler