18- AZÂD EDİLEN BÎR KÖLENİN VELÂSI DA'VÂSINDA KAYDEDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER

Bir adam Ölünce; başka bir adam gelerek, "ölen zat babamın azadlı kölesiydi." der ve "onu, babasının sağlığında azad eylediğini; onun mîrasının kendisine düştüğünü; kendisinden başka onun hiç bir mîrascısınm   olmadığını"    söylerse; âlimlerimizden bazıları: "Bu da'vânın sahih olduğunu"  ba'zılan  da:  "Fâsid  olduğunu" söylemişlerdir.

Sahih olan kavil, "bu da'vâ'nm fâsid olduğudur. Çünkü, iddiacı da'vâsında "babasının, o köleye mâlik olduğunu" söylememiştir. Snhib olunmadan yapılan azâd ise bâtıldır.

Keza, bir adam, "bir köleyi azâd eylediğini" iddia eder; bu köle de beyyinesi ile "kendisini bir başkasının azâd eylediğini" söylerse, bu köle, mülküyeti kendisine âit olan şahsa hükmedilir.
Şayet, kölenin beyyine ibraz eylediği zat, o köleye sahibse, köle ona hükmedilir. Bu da'vâda asi olan mülküyettir.[39]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..