Bir Başkasının Yerinden Taksim Edilip Belirlenmiş Bir Yerin Satın Alınması İşleminin Kaydı

Ma'kûdün aleyh, bir başkasının yerinden, taksim edilmiş be­lirli bir hisseyi satın alırsa; akid-nâme şöyle yazılır:

Filan oğlu filan, filan oğlu filandan, iki sehimden birisini (ki o, bu yerin yarısıdır.) tamamen satın aldı. eya "—üç sehimden bi­rini, tamamen satın aldı." Yahut "dört sehimden bir sehmini tama­men satın aldı ve o dörtte birdir." denir ve böylece o yerin hududu yazılır; satın alınan yerin hududu yazılmaz.

Şayet, orası bir menzil olmuş olsaydı, hüküm bunun hilafına olurdu ve o zaman, o menzilden satılan yerin hududu yazılırdı.

Aradaki fark: Gerçekten menzilin hududu, muayyendir. Fakat yurt-dan satın alınan yerin hududu ğayr-ı muayyendir ve o yurdun hudu­du, hissenin de hudududur.

Teslim almaya gelince; "yurdun tamamını teslim aldı." diye ya­zılır. Çünkü nasip (- hisse) yurdun tamamında şâidir. Onun için, "tamamını teslim aldı." diye yazılır ve "üzerine satış vâki olan ye­rin tamamını teslim aldı." kaydı konulur.

Bazı muhakkik âlimler şöyle demişlerdir:

Nasibini (= hissesini) aldı." veya "Üzerine satış vâki olanı al­dı." diye yazılır. O da yurdun tamamından, iki senimden biridir. (Ya­ni, o yerin yarısıdır.) Çünkü, satıcının, satılan yeri teslim etmesi ge­rekir; satılmayanı değil...

İmâm Muhammed (R.A.), kitapların çoğunda şöyle buyurmuştur:

İki adam bir şeyi gasbeyleseler, onlardan her biri, o şeyin yarı­sını gasbeylemiş olur ve öyle tasavvur edilir.

Bunun içindir ki, bizim söylediğimiz gibi yazılır.

Alıcı ve satıcının görmesine gelince; "yurdun tamamım gördü­ler." diye yazılır.

imâm Zûfer (R.A.)'in kavline uymamaktan sakınmak için "mül­kün tamamını gördüler." diye yazılır. Çünkü, İmâm Zûfer (R.A.)'e göre, iki ortaktan birisi, iki hisseden, bir hisse satsa işte o satıcının ve ortağının hissesi olur. O takdirde de, kendi hissesinin yansını sat­mış olur ve onun için, "mülkünün ve hissesinin tamamını sattı." di­ye yazılır. Ve bil-ittifak mülkünün tamamını satmış olsun diye böyle yazılır.
En doğrusunu bilen Allahu Teâlâ'dır. [59]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..