Buzluk İcarlama Akdinde Yazılacak Hususlar

Bir buzluk icarlandığı zaman, akid şöyle yazılır: Filan oğlu filan, şu buzluğun tamamını icarladı. îcara veren de, onun tamamını, mülkiyet hakkı kendisinin olarak ve o yer kendi elin­de bulunarak, hudutları bilinen bu yeri icara verdi.
Eğer bir yerde üç veya daha çok buzluk varsa; onların tamamı­nı icarladığım ve hudutlarını yazdırır ve: "Şu senede şu şu kadar dir­heme, sahih bir icâre ile, o buzluklara buz koyarak faydalanmak;se-' nesi gelince de icar hissesini vermek üzere icarladı." denir ve senet böylece yazılıp tamam olur. [127]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye