Sulh İle İlgili Yazılarda Bulunması Şart Olan Hususlar

Da'va ve husûmetlerden sulh yazısı şöyle yazılır: *'Filan oğlu filan, şöyle ikrar eyledi." denilerek, onun ikrarı so­nuna kadar yazılır. Ve o, filanla, bütün da'vâ ve husûmetlerden sulh oldu. Bu husûmetler, şu kadar borçla ilgilidir. Taraflar karşılıklı ola­rak da'vâ ve husûmetlerin kesilmesi hususunda sulh ( = anlaşma) yap­tılar Da'vâcı da, bunu sahih bir kabul İle kabul eyledi. Sulh mecli­sinde, sulh talebinde bulunan borçlu, sulh bedelini ödedi. Sulh yap­tığı şahıs da, onu sahih bir alışla alıp, kabul eyledi.

Bu sulhdan sonra, hiç bir da'vâdan eser kalmadı; ne büyük, ne küçük, ne eski, ne yeni, ne susan, ne de konuşan, ne hayvan, ne de a'yan, ne menkûl, ne de mahdûd; ne dirhem, ne dinar, ne de kendi­sine mal denilen bir şeyle ilgili sebeblerden bir sebeble, vücûhlardan bir vecihle, da'vâ eseri kalmadı. Sulh yapan, sahih bir ikrarla ikrar eyledi. Sulhu kabul eden de bunu doğruladı.
Bu suret, bütün sulhlarda asıldır. [173]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..