Vârislerin İçinde Küçük Bulunur; Sulh Da Kadının Mehri Ve Kocasından Kalan Terekeden Dolayı Yapılmış

Yukarıda geçen, "kadın, kocasında kalan mehrini, vârislere karşı iddia eyledi." Lafzına kadar .—aynen— yazılır.
Bu mehir, kadın için terekede borç olur. Onun için, şahitler de iddiası üzerine şehâdette bulunurlar. O mehri, vârislerden biri de öde­medi. O küçük hakkında tavassutta ve sulhda bulunuldu ve arala­rında sulh cereyan etti. Hâkimin izniyle, mehir ve bedel da'vâsmda o sulhu büyük vârisler kabul ettiklerinden, küçük içinde, —kabul velayeti bulunan şahıs— sahih bir kabulle kabul eyledi. [178]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..