Satın Alınan Bir Şeyde Bulunan Bir Kusurdan Dolayı Yapılan Sulhun Kaydedilmesi


Şahitler şöyle şehâdette bulundular: Filan ile satıcı ve müşteri, isteyerek şöyle ikrar eylediler: Gerçekten filan, filandan şu kadar dir­heme, bir köle satın aldı. Karşılıkla teslim - tesellüm de yaptılar. Bun­dan sonra müşteri, bu kölede bir kusur buldu. Satıcı, kusurundan dolayı ibrada bulunmadı. Bundan sonra o aybı sebebiyle, müşteri bu kölleyi reddeyledi (geri verdi) ve onu da ikrar.eyledi. Satıcıda onu doğruladı. Zikredilen kusurdan dolayı, onun hissesi durduruldu. Sonradao ayb için şöyle anlaşma yaptılar: Satıcı, müşteriye şu kadar dirhem verecek; müşteri de o kusurdan vazgeçecek... Böylece sulh yaptılar. Sulh sahih oldu. Müşteri satıcıdan o bedeli aldı ve hakkın­dan vazgeçti ve birbirinden ayrıldılar. Yazı da tamam oldu. İkisi için de böyle yazılır. [189]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..