Taksim Edilen Evden, Her Hisse Sahibinin Kapı Açması

Bir evi aralarında taksim eden kimselerin müştereken ortak ol­dukları, şu yerdeki büyük yol sahih bir taksimle taksim olmuştur;

mtabü'şŞürût
caizdir; onda fesad yoktur; muhayyerlik yoktur. Her birisi, kendisi­ne isabet eden yeri almıştır. Bu taksim ve teslim bütün manilerden uzaktır. Ve onlar, bu taksim meclisinden, sahih bir taksimden son­ra, her biri görerek ve rızalarıyla yerlerini alarak, birbirinden ayrıl­mışlardır. Birbirlerinde hak kalmamış; da'vâ kalmamış; isteyecek bir şey de kalmamıştır. Bundan sonra açılacak da'vâ bâtıl ve merdut-tur. Ve nefisleri üzerine şahitlik yapmışlardır. Bu sonuna kadar ya­zılıp, yazı tamamlanır. Mohıyt'te de böyledir. [197]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..