Hayvan Taksiminin Mahiyeti Ve Bu Hususta Kayda Geçirilmesi Gereken Şeyler

Şahitler, şöyle şehâdet ederler: Filan, filan ve filan, şahitlerin yanında, ikrarları sahih, isteyerek, akılları başlarında bedenleri sağ­lam, işleri caiz olduğu hâlde şöyle ikrar eylediler: Babalan ölmüş ve geride tereke olarak, bir miktar at bırakmış; üç oğlundan başka da vâris bırakmamış ve onlar, bu terekeye ortak olmuşlar. Ortaklıkları alesseviye (= eşit bir şekilde) dif; birbirine müsavidir. Tereke ise sı­nıf, sınıf; renk renktir: Onlardan bir kısmı altı aylıktır; bir kısmı ise üç yaşındadır; bir kısmı da beş yaşındadır. Mirasta borç ve vasiyet yoktur. Bunları aralarında taksim etmek istedikleri zamanki hak ve adalet üzre toplandılar. O atlara, şu şu kadar kıymet takdir eyledi­ler. Sonra da onu hak ve adalet üzere hayfsiz ve aldatmaksızm tak­sim ettiler. Bu durumda filana şu; filana şu; filana da şu isabet etti. Hayvanların yaşlan ve kıymetleride yazılır ve her biri kendi hissesi­ne düşeni tanır.

Bu da kur'adan sonra olur. Onlar taksim yapıp hisseleri ayırın­ca, kendi rızaları ile kur'a çekerler. Kur'a sonunda, her biri kendine isabet eden hisseyi alır. Bu, birbirine teslim olur ve her biri diğerine karşı berat etmiş olur.

Bu durumda da'vâ ve husûmet kalmaz. Herkesin hissesine dü­şen kendinin olur.

Bundan sonra;, bir şeyi iddia bâtıl ve merdûd olur. Birbirinden razı olarak ayrılırlar. Ve buna da şâhid edinirler.
Deve, sığır ve koyun da böyledir; yaşları, renkleri ve sıfatları yazılır. [198]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..