Bir Kölenin Taksim Edilmesi İşleminin Kaydı

İmâm Ebû Hanîfe (R.A.): "Vârisler, köleyi taksime cebredilmez." buyurmuş; İmameyi! ise: "Hâkim cebreyler." buyurmuşlardır.

Kölenin taksimi şöyle tevsîk edilir:

"... Babalan mîras olarak terketti." sözüne kadar, yukarıdaki ifade aynen yazılır. Buraya gelince, "köle (veya câriye) terkeyledi. İsmi ve sıfatı şudur." denir. Bunlar birden fazla olursa, isimleri ve sıfatları yazılır. Vârisler, kendi rızaları ile taksim ederler veya: "Kur'a atalım." yahut: "İşi hâkime çıkaralım." derler ve ondan taksimi üze­rine cebr isterler. Hâkim de gerekiyorsa cebr eder ve bir şahıs gön­dererek, adi ile kıymetlerini ta'yin ettirip, aralarında kur'a çektirir. Bu durumda: "Filâna şu, filana şu, filana da şu isabet eyledi." denir.

Şayet aralarında alış veriş gibi (veya başka bir) sebep varsa, o da beyan edilir.
Eşyalar, kaplar, tartılan ve ölçülen şeyler, mîrasda aynı şekilde taksim edilirler. Fakat, misliyatta kıymet zikredilmez. [199]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..