Satın Alınan Evin Vakfedilmesini, Satıcının İkrarı


Şahitler, şöyle şehâdette bulunurlar: "Gerçekten filan, isteye­rek şöyle ikrar eyledi: "Şu yerdeki, şu hudutlu evinin tamamını fila­na sattı; o filan da," ölümünden sonra, o evin umurunun tamamı­nı, sahih bir vasiyet ile vasiyet eyledi ve vasiyet eden bu şahıs, vasî-. ye, bu evi malının üçte birisiyle, satın alıp vakfetmesini, vasiyet ey­ledi." Yazı da böylece tamam oldu. [220]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..