Bir Vasinin, Ölen Şahsa Bedel Olarak, Bir Şahsı Hacca Göndermesi

Vasinin, ölen şahsın yerine, bir şahsı hacca göndermesi yazı­sında, şahitlerin şehâdeti şöyle yazılır:

Filân, filanın vasisidir. Vasiliği her yönden, isteğiyle ikrarı se­bebiyle sabittir. Ölen zat, ölmeden önce şöyle vasiyet eylemiştir: Ölü­münden sonra, malının üçte birinden şu kadar dirhem, güvenilir, afif ve doğru olan bir adama verilip, buna bedel olarak farz bir hac ya­pılacak. Ve bu dirhemlerden gidiş geliş masrafı yapılacak."
Bu durumda o vasî, güvenilir ve hacca gücü yetecek doğru bir adam bulur. Ve o, kendi nefsî Haccını yapmış olur. Vasî, o malı, ölen zat için hac yapmak üzere ona verir. O da bunu sahih bir kabul ile kabul eder. Vasiyet edenin varisleri de (ki onlar, filan, filan ve filandırlar) bunu ikrarları sahih olduğu hâlde ikrar ederler. Ve "söy­lenilenlerin tamamı hak ve doğrudur." diyerek, bu vârisler de, bu vasiyete razı olmuşlardır. Vasî de onlara bu durumu bildirmiştir. Bu mal, üçte birden çıkarılıp, sahih vasiyet olarak yerine tevdî edilmiş­tir. Bu hususta da kendi nefislerine şahit edinmişlerdir. Ve yazı böy­lece tamamlanmıştır. [225]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..