31- Bir Yetimin, Bulûğa Erdikten Sonra, "Kendi Malını Vasîden Aldığını" İnkar Etmesi


Hüküm meclisinde, yetim, kendi isteğiyle şöyle ikrar eyledi: "Babası tarafından vasî yapılmış bulunan zatdan,'babasının tereke­sini tamamen aldı. Menkul, gayr-i menkûl, akar, arazi, hayvanat, gelirler, nakid, meyveler, bağ, bahçe ve başka ne varsa, tamamını vasî verdi. Ve bu oğul da caiz bir alışla, teslim aldı. Vaside, hiç bir şey kalmadı. Da'vâ ve husûmet de kalmadı. İkrar eden şahıs, bun­dan sonra her ne zaman vasiyi, bir an veya bir deyn borç için da'va ederse; (ister hayatında, ister öldükten sonra, ister vekili ister naibi ister vasisi tarafından olsun) cümlesi bâtıldır; merdûttur." der ve yazı tamamlanır. En doğrusun Allahu Teâlâ Bilir. [280]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..