Bir Zimmî, Dâr-i Harbe Ne Götürebilir?

Emânla, dâr-i harbe gidecek olan, zimmî'm'n, oraya at, beygir veya silahım götürmesi yasaklanır.

Ancak, bu zimmînin, harbîlere düşmanlığı bilinir ve bu şahıs, gü­venilir bir kimse olursa; bu durumda, onun hâli, müslümamn hâli gibidir.

Bu kişi ticaret için gidiyorsa; üzerine binmek için, katır, eşek veya deve götürmesine mâni olunmaz.
Ancak, _"—zaruret olmadıkça— onları, orada bırakmayıp, geri getireceğine dair" yemin ettirilir. [72]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..