Zimmîlerin Kilise, Havra Ve Ateş-Hâne Yapmak İstemeleri

Zimmîler, müslümanların şehirlerinde, havra, kilise, veya mecûsî-lere mahsus ateş-hâne yapmak isterlerse, bütün âlimlerimize göre, bu gibi şeyleri yapmaktan men edilirler.

Zimmîlerin, bu gibi şeyleri, köylerde yapmak istemeleri hâlinde ise, ihtilâf vardır:

Belh bilginleri: "Eğer, köyde oturanların ekserisi, ehl-i zimmet değilse; —bu gibi şeyleri yapmalarına— mâni olunur." demişlerdir.

Buhârâ bilginlerinden, Şey hu'I-İmâ m Ebû Bekr M uh amme d bin FadI: "...Bunlara mâni olunmaz."; Şemsü'I-Eimme Serahsîise: "Esahh olan, onlar, men edilirler." demiştir. Fetâvâyi Kâdîhân'da da böyledir.

Bu gibi şeylerin, arap arazisinin şehirlerinde de köylerinde de yapılması yasaklanır. Hidâye'de de böyledir.

Havra ve kilise gibi şeylerin yapılması yasaklandığı gibi; zimmîlerden her hangi birisinin, tek basura çekilip de, ibâdet yapması için savma'a(- tapmak) yapması da caiz olmaz.

Bir müslümamn, kendi evinin içinde, özel bir yer ayırarak; orada, yalnız başına  ibâdet etmesi, namaz kılması    men  edilmez.
Gâyetü'l-Beyân'da da böyledir. [118]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..