Vâcib Olan Gusl:

Cünub iken Müslüman olan adama ve hayızli olduğu halde Müs­lüman olan kadına gusl vâcib olur. Bazıları «İslâm'a giren cünûb ve hayızhnın guslleri mendubtur» demişlerdir.

înzâl ile baliğ olan kimseye de gusl vâcib olur. Bulûğuna yaş ile hükmedilen kimse için gusl vâcib olmamıştır.

Bir kavle göre : «Gusl, bulûğ ile vâcib olmaz. Vucûb, bulûğdan son­radır ve bulûğ ise inzalden sonradır. Bu durumda eğer bulûğ ile gusl vâ­cib olsa, hükmün sebebe takdim edilmiş olması gerekir.»

Biz deriz ki: înzâl, kuvvetlerin olgunlaşmasına delildir. Öyleyse vucûbu izhâr edici olur. Yoksa gusl lâzım gelmesi için vucûbu ispat edici olmaz.
Bir kadın çocuk doğurup kan gormese, gusl vâcib olur. Çünkü o ka­dın, eğer kan' görse gusl, vâcib değil farz olur. Zahîriyye'de böyle zik­redilmiştir. [66]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..