Mendûb Olan Gusl :


Gusl, temiz olduğu halde İslâm'a giren kimse için veya yaş ile bu­lûğuna hükmedilen kimse için mendûbdur. Yakında (Kitâbu'1-Hıcr) da açıklaması gelecektir ki, fetva, küçük oğlan ve kızda bulûğ yaşının 15 yıl olduğu husûsundadır.

Delirmek (cünûn) hastalığından iyileşen kimse için de gusl men-dûbdur.

Mekke'ye girmek için, Müzdelife için, Küsûf Namazı ve İstiskâ Na­mazı için gusl rnendâb olmuştur.
Kadın ister zengin olsun, ister fakîr olsun, kadının gusl ettiği su­yun parasının kocası üzerine vâcib olmasında ihtilâf edilmiştir. [68]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..