Kadınlara Mahsûs Olan Kanlar (Demler) Babı

Bu kanlar (demler) üç çeşittir : Hayz, nifâs ve istihâzadır. Hayz, bu­lûğa ermiş kızın rahminin, dışarı çıkardığı bir kandır. Bâliğa, dokuz ya­şında olan kızdır.
Musannif, rahm sözcüğü ile istihâzeyi birbirinden ayırmıştır. Çün­kü istihâze kam,damar kanıdır. Rahm kanı değildir. [129] Yine rahm ile, burun kanından, yaralardan çıkan kanlardan ve hâmile olan kadı­nın gördüğü kandan ayırmıştır. Zira hamilenin gördüğü kan, rahm-den çıkan kan değildir. Çünkü Yüce Allah (C.C.) şu âdetini icra eder şüphesiz kadın hâmile olduğu zaman rahminin ağzı kapanıp ondan bir şey dışarı çıkmaz.

Rahmde hastalık olmamalıdır. Musannif bununla rahmin hasta-lıkdan dolayı çıkardığı kanı ayırdetmiştir. Doğurmak ve benzeri gibi. Çünkü lohusalar hasta hükmündedirler. Hattâ lohusalık hâlinde olan­ların teberruları mallarının üçte birinden itibâf olunur.
Musannif (iyâs) dememiştir. Çünkü âyise (yâni hayzdan ve nifâs-dan kesilmiş olan kadm) için ihtilâf vardır. Yakında açıklaması gele­cektir. Onun hayzın ta'rifine alınması için sebeb yoktur. [130]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..