Davarın Nisabı


Davarın nisabı, gerek koyun olsun ve gerekse keçi olsun kırktır. Kırk koyunda zekât bir koyundur. Koyun ve keçi yüzyirnıibir olduğu zaman zekâtı iki koyundur. İkiyüzbir olduğunda, zekâtı üç koyundur. ResûİüHah (S.A.V.) 'in hükmünde [14] ve Ebû Bekir (R.A.) 'in hükmün­de böylece vârid olmuştur. Ümmetin icmâı da bunun üzerine mün'akid olmuştur. Dörtyüz tamâm olduğu zaman dört koyundur.. Bundan son­ra her yüz koyunda zekât bir koyundur. O vakit zekâtta alman, bir ya­şında koyundur. Ceza' [15] alınmaz. Yâni o, üzerine yılın çoğu geçmiş olandır. Çünkü vâcib olan vasattır. Ceza' ise küçüklerdendir. [16]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..