Malın   Zekâtı    Babı

Mal ile murâd sâimelerdcn başka olan maldır. (Elmâ-lü) lafzındaki  (Lâm), Resûlüllah'(S.A.V.) m :
«Mallarınızın rub'u öşr'ünü (kırkta birini) getiriniz.» kavlinde zik­redilen mala işarettir. Şüphesiz bununla murâd, sâimeden başkasıdır. Çünkü sâinıenin zekâtı «rub'u uşr» ile takdir edilmiş değildir. [22]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..