Kerâhiyyet   Ve   İstihsân Bölümü                              

Musannif, beş ibâdeti ve onlarla ilgili olan şeyleri açıklamayı biti­rince, onları bu bölüm ile ta'kîb etti.,Çünkü bu bölümün meselelerinin bazısı beş ibâdete tezâd ile ve bazısı da aynı cinsden olma suretiyle tenâsüb göstermiştir.                                     
Kerâhet-i tahrîmiyye ile mekruh olan şey, İmânı Muhammed'-(Rh.A.) e göre, haramdır. Kesin nass bulunmadığı için haram lafzı kul­lanılmamıştır. İmâm Muhammedi (Rh.A.), kitaplarında «kerahet» i kul­landığı zaman bununla haramı murâd eder. İmâm A'zam (Rh.A.) ile İmâm Ebû Yûsuf (Rh.A.) a göre, kerâhet-i tahrîmiyye harama daha ya­kındır. Kerâhet-i tahrîmiyye ile mekruh olan şeyin harama nisbeti, va­cibin farza nisbeti gibidir. Kerâhet-i teıızîhiyye ile mekruh olan ise helâle daha yakındır. [48]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..