Şahidin Nesebi Nasıl Bilinir?

Şahidin nesebini bilmenin yolu: Yalan üzerine toplanmaları tasavvur edilmeyen bir cemaatın, şahidin nesebini haber vermeleridir.

Bu, İmâm Ebn Hanîfe (R.A.)'ye göre böyledir.

İmâmeyn'e göre ise, bunun yolu, iki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının şehâdetidir.

Şart koşulan bu cemaatın hazır olması güç olursa bu durumda İmâm Ebû Hanîfe (R.A.), iki şahit şahitlerin yanında, o cemaatin, şa­hitlerin nesebleri üzerine şehâdetlerine şahit olurlar. İhtiyaç olunca, o şahitler, bunların nesebleri üzerine yaptıkları şehâdetlerine şahit­lik yaparlar.

Elbette, bir kimsenin nesebi hakkında şahitlik yapan kimse­lerin, onun yüzüne bakmaları gerekir. Bazı âlimlerimiz: "Şahitlerin, gerçekten o filândır; demeleri; ona karşı helâl değildir. Amma onun huzurda olmadığı veya öldüğü zaman, şahitlerin şehâdetine ihtiyaç vardır. O takdirde şahitler, ismiyle, nesebiyle söyler.

Bilinmeyen bir adam hakkında, yalan üzere içtimaları (= top­lanmaları) Tasavvur edilmeyen bir cemaat şehâdette bulunurlarsa; İmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe (R.A.)'ye göre ismiyle nesebiyle söylerler.

İmâmeyn'e göre ise, bu-durumda iki şahidin onların yanında şe-hâdetleri olursa, o zaman ismiyle ve nesebiyle söylerler.
Biz, bu hususu, şehâdetler Kitabında tamamen anlatmıştık. [53]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..