Bir Yabancı İle Olan Da'vâdan, Küçük Çocuk Adına Sulh Olmak

Sulh olmak isteyen çocuğun babası ise, şöyle yazılır: Filan oğlu filan şöyle ikrar eyledi: Filan, bütün husûmetlerden, ismi şu o!an küçük oğlu (o isimde başka oğlu da yoktur.) Adına, şu kadar dirhem karşılığında suih oldu. Yakînen biliniyor ki, bu sulh, küçük için, husûmetin devamından daha hayırlıdır. O hakkın bu kü­çüğe ait olduğuna dâir âdil bir beyyine olmazsa; bu da'va def edile­bilir. O filan da bu suihu sahih olarak kabul eyledi. Bu bedel, bu küçüğündür. Onu, sahih bir alışla sulh meclisinde almıştır.

Şayet sulh yapan şahıs bir yabancı olur ve ona, hâkim, sulh için izin vermiş bulunursa; bu durumda senet şöyle yazılır:
Filan oğlu filan (kendine izin verilen şahıs) şöyle ikrar eyledi: Bu sulh, küçük için yapıldı ve füan oğlu filan hâkim tarafından bu sulhu yaptı ve sulh bedelini aidi. Bu durumu da ikrarının caiz oldu­ğu sırada, her yönüyle kasden ikrar eyledi ve iddia olunan şahısla bütün husûmetlerden bu küçük için sulh oldu ve buna hâkim tara­fından —sabînin, babası tarafından ve başkası tarafından vasisi bu­lunmadığı sırada, şu kadar dirhem karşılığında sahih şekilde bir sulh yapması için— izin verildi. Bu sulhun, sabî hakkında hayırlı olduğu yakînen biliniyor. Onun içindir ki bu sulh yapıldı." denilir ve yazı da tamam olur. Zehıyre'de de böyledir. [174]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..