Bir Kadının Terekkesi Hususunda, Koca İle Baba Arasında Kasden Adam Öldürmeden Dolayi Mal

Şahitler, şöyle şehâdet ederler: Filan, (yani baba) ve filan (ya­ni koca) ikiside isteyerek, şöyle ikrar eylediler: Filâne öldü. Vâris ola­rak da koca ile babayı terk eyledi. Bunlar (şu, şu) belirli kişilerdir. Kadın mal da terk eyledi ve bu ikisi ona vâris oldular. Bunlardan başka da vâris bırakmadı. Terekenin yarısı, kocaya isabet eyledi. Ço­cuksuz öldüğü için... Babaya da, farîze olarak altıda bir hisse düş­tü. Kalanını da asabelik sebebiyle aldı. Kadın, şu yerdeki evin tama­mım mîras bıraktı. Onun terekesinin tamamı, kocasının elindedir; babasının elinde değildir.

Bundan sonra da koca, bütün haklan için, baba ile kızının tere­kesinden kendi hissesine karşı sulh oluyor.
Altın, köle ve hulliyettan aynın tamamı huzurlanndadır." Bu sulh sebebiyle, da'vâ halledilmiş olur. "Eğer bunlardan her biri, diğerini ölen kadının terekesinden, zikredilen bu sınıflardan dolayı dâ'vâ eder veya birisi, bir sebeble, onun sağlığında veya ölümünden sonra da'vâ eder; şahitler de şehâ­dette bulunur yahut yemin talebinde bulunur veya bir yazı çıkarırsa; bunların tamamı bâtıldır; merdudtur." denilir ve bu yazı (senet) ta­mam olur. [182]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..